Các biểu mẫu mã bắt đầu trong đăng ký, cai quản cư trú

Vừa qua, Sở công an sẽ ban hành Thông tư 36/2014/TT-BCA mức sử dụng về biểu mẫu thực hiện trong đăng ký, làm chủ cư trú.

Bạn đang xem: Thông tư 36/2014/tt

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG AN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ----------------

Số: 36/2014/TT-BCA

Hà Thành, ngày 09 tháng 09 năm 2014

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Căn uống cứ đọng Luật Cư trú ngày 11 mon 7 năm2013;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18tháng bốn năm 2014 của Chính phủ hiện tượng cụ thể một trong những điều với phương án thihành Luật Cư trú;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 77/2009/NĐ-CPhường ngày15 tháng 9 năm 2009 của nhà nước lý lẽ về chức năng, trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ vàcơ cấu tổ chức triển khai của Sở Công an; Nghị định số 21/2014/NĐ-CPhường. ngày 25 tháng 3 năm2014 của nhà nước sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP. ngày 15tháng 9 năm 2009 của nhà nước cơ chế về tác dụng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi cùng cơcấu tổ chức triển khai của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cụcCảnh giáp thống trị hành thiết yếu về bơ vơ từ, bình yên xã hội;

Bộ trưởng Bộ Công an phát hành Thông tưnguyên lý về biểu mẫu mã áp dụng trong ĐK, thống trị cư trú.

Cmùi hương I

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này khí cụ cụ thể về biểu chủng loại,quy biện pháp, cách ghi cùng quản lý biểu chủng loại áp dụng vào đăng ký, quản lý cư trú.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tứ này áp dụng đối với:

1. Cơ quan lại, bạn làm công tác ĐK,quản lý cư trú.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai, hộ gia đình, côngdân Việt Nam, tín đồ VN định cư ngơi nghỉ nước ngoài vẫn còn đấy quốc tịch đất nước hình chữ S trởvề VN sinc sinh sống.

Điều 3. Các biểu mẫu sửdụng trong đăng ký, cai quản cư trú

Các biểu mẫu áp dụng trong ĐK, quảnlý trú ngụ (dưới đây viết gọn gàng là biểu mẫu) ký hiệu là HK, bao gồm:

1. Bản knhị nhân khẩu (ký kết hiệu là HK01) được áp dụng nhằm công dân từ 14 tuổi trngơi nghỉ lên kêknhì trong số ngôi trường hợp:

- khi làm cho giấy tờ thủ tục đăng ký hay trú,ĐK nhất thời trú;

- Đã ĐK thường trú, ĐK trợ thì trútuy nhiên chưa knhị Bản khai nhân khẩu lần nào;

2. Phiếu báo biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu(cam kết hiệu là HK02) được sử dụng nhằm thông tin khi cósự biến đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký hay trú, đăng ký trợ thì trú; điềuchỉnh số đông biến đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; biến hóa khu vực đăng ký thườngtrú, trợ thời trú; xóa đăng ký hay trú, xóa đăng ký trợ thời trú; bóc sổ hộ khẩu; đổi,cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp chứng từ đưa hộ khẩu; xác thực trước đây đãđăng ký hay trú; gia hạn lâm thời trú. lúc có đổi khác gần như câu chữ thông tintrong bản knhì nhân khẩu thì công dân cần knhị bổ sung bởi mẫu mã HK02 và chuyển mang lại cơ sở đăng ký, làm chủ cưtrú.

3. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (kýhiệu là HK03) được thực hiện nhằm xác minh phần đa hộ,nhân khẩu có những công bố không rõ, không thống độc nhất vô nhị.

4. Phiếu công bố biến đổi về hộ khẩu,nhân khẩu (ký kết hiệu là HK04) được cơ sở đăng ký,cai quản trú ngụ, những đơn vị thực hiện nhằm đàm phán đọc tin Khi có sự đổi khác vềhộ khẩu, nhân khẩu.

5. Phiếu khai báo trợ thời vắng ngắt (ký kết hiệu là HK05) được áp dụng cho những người đề xuất knhị báo trợ thời vắngknhì báo với Công an xã, phường, thị xã vị trí cư trú.

6. Phiếu quan sát và theo dõi làm hồ sơ hộ khẩu (ký hiệulà HK06) được phòng ban Công an thị trấn, quận, thị xã,thành phố ở trong tỉnh lập nhằm giao hàng vấn đề theo dõi, tra cứu làm hồ sơ hộ khẩu.

7. Giấy chuyển hộ khẩu (cam kết hiệu là HK07) được dùng để cấp cho các ngôi trường đúng theo đưa nơithường trú.

8. Sổ hộ khẩu (ký hiệu là HK08) được dùng để cấp mang lại hộ gia đình hoặc cá nhân đãĐK thường trú.

9. Sổ trợ thì trú (cam kết hiệu là HK09A với HK09B) đượcdùng để cấp cho mang đến hộ gia đình hoặc cá thể đã đăng ký tạm trú và có thời hạn tốiđa là 24 (nhì mươi bốn) mon. Mẫu HK09A cung cấp chohộ gia đình, chủng loại HK09B cấp cho cá nhân.

10. Sổ quan sát và theo dõi xử lý hộ khẩu (kýhiệu là HK10) được phòng ban đăng ký, thống trị cư trúsử dụng nhằm theo dõi và quan sát, ghi chnghiền biết tin quy trình xử lý ĐK thườngtrú, đăng ký trợ thì trú, thay đổi chỗ đăng ký hay trú, lâm thời trú, kiểm soát và điều chỉnh nhữngbiến đổi vào sổ hộ khẩu, sổ tạm thời trú.

11. Sổ đăng ký thường trú (ký kết hiệu là HK11) được cơ sở đăng ký, thống trị trú ngụ áp dụng đểghi chép tác dụng đăng ký hay trú, kiểm soát và điều chỉnh số đông chuyển đổi trong sổ hộ khẩu,biến hóa nơi đăng ký hay trú, xóa đăng ký thường xuyên trú, tách bóc sổ hộ khẩu, thay đổi sổhộ khẩu, cấp cho lại sổ hộ khẩu, cấp thủ tục chuyển hộ khẩu, xác thực trước đó đãđăng ký thường trú. Mẫu HK11 được lập theo xóm,làng, buôn bản, ấp, bạn dạng, buôn, phum, sóc, đường phố, tổ dân phố hoặc theo nhà ở tậpthể của những cơ quan, tổ chức triển khai. khi có những biến đổi biết tin của từng nhân khẩutrong hộ, ban ngành Công an lập sổ phải triển khai kiểm soát và điều chỉnh kịp lúc nội dungđổi khác. Mẫu HK1một là tư liệu nơi bắt đầu, có mức giá trịpháp luật nhằm giải quyết những quá trình tương quan đến đăng ký, thống trị thường trú. Mẫu HK11 vì chưng Công an làng mạc, thị trấn trực thuộc thị trấn trực thuộc tỉnh giấc,Công an thị xã, quận, thị xóm trực thuộc tỉnh thành trực nằm trong Trung ương, huyện, thịxã, thị thành trực thuộc thức giấc lập, lưu trữ và khai thác dài lâu.

12. Sổ ĐK tạm thời trú (ký kết hiệu là HK12) được Công an làng mạc, phường, thị trấn sử dụng để ghichxay hiệu quả đăng ký lâm thời trú; kiểm soát và điều chỉnh phần lớn chuyển đổi vào sổ tạm thời trú; xóađăng ký lâm thời trú; xác thực nơi nhất thời trú; thay đổi, cấp lại sổ trợ thì trú, gia hạn tạmtrú.

13. Sổ đón nhận lưu trú (ký kết hiệu là HK13) được Công an xóm, phường, thị xã áp dụng đểquan sát và theo dõi vấn đề tiếp nhận thông báo tồn tại theo biện pháp của Luật Cư trú.

14. Túi hồ sơ hộ khẩu (cam kết hiệu là HK14) được Công an huyện, quận, thị làng mạc, tỉnh thành thuộctỉnh sử dụng nhằm lưu trữ hồ sơ hộ khẩu. Mỗi hộ vẫn đăng ký thường xuyên trú lập một túilàm hồ sơ hộ khẩu riêng rẽ.

15. Thống kê tình hình, hiệu quả ĐK,cai quản cư trú (cam kết hiệu là HK15) được Công an những đơnvị, địa phương thơm áp dụng để những thống kê hộ khẩu, nhân khẩu, hiệu quả ĐK, quản lí lýtrú tại địa phương theo tháng, 06 mon, hàng năm với report lên cơ quanCông an cấp cho trên.

Điều 4. Quy cách các biểumẫu

1. Mẫu HK01,HK02, HK03, HK04, HK07, HK10, HK11, HK12, HK13, HK15 in lên trên khung giấy 210 mm x 297 milimet, in black Trắng.Mẫu HK05 in ở khổ giấy 205 milimet x 145 mm, mẫu HK06 in vào khổ giấy 80 milimet x 130 milimet, mẫu HK14 in lên trên khổ giấy 270 mm x 350 milimet, in Black trắng.

Mẫu HK08 (đôi mươi trang), HK09A (12 trang), HK09B(04 trang), in trên khổ giấy 1đôi mươi milimet x 165 milimet, in mầu, gồm hoa văn uống, mật hiệu bảovệ.

2. Mẫu HK04,HK05 và HK07 đượcđóng thành quyển, được cấu trúc thành 02 liên bao gồm nội dung giống hệt, một phần cấpcho tất cả những người mang lại có tác dụng giấy tờ thủ tục knhì báo tạm bợ vắng ngắt, cấp chứng từ chuyển hộ khẩu hoặc chuyểnmang lại ban ngành đăng ký, quản lý trú ngụ cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền, 1 phần giữ tại cơ quanCông an gồm thđộ ẩm quyền cấp thủ tục.

Điều 5. In, phát hànhvới thống trị những biểu mẫu

1. Bộ Công an thống nhất thống trị, in,kiến thiết các biểu mẫu HK08, HK09A, HK09B. Côngan thức giấc, thị trấn trực trực thuộc Trung ương làm chủ, in, thành lập những chủng loại HK01, HK02, HK03, HK04, HK05, HK06, HK07, HK10, HK11, HK12, HK13, HK14, HK15 ban hành dĩ nhiên Thông bốn này. khi in không đượcthay đổi văn bản, form size của biểu chủng loại.

2. Cục Chình họa giáp đăng ký thống trị cư trúvà tài liệu quốc gia về người dân hướng dẫn Công an những địa pmùi hương lập sổ sách theodõi chuyển nhượng bàn giao làm hồ sơ hộ khẩu, update biết tin, tra cứu, khai quật tàng thưlàm hồ sơ hộ khẩu.

3. Biểu mẫu về đăng ký, quản lý cư trúđược đăng sở hữu bên trên Cổng báo cáo năng lượng điện tử Sở Công an.

4. Kinh giá tiền in biểu chủng loại cơ chế tại khoản1, khoản 2 Điều này bởi vì chi phí công ty nước cấp, được sắp xếp trong dự toán thù ngânsách thường niên của Bộ Công an. Công an các đơn vị chức năng, địa phương gồm trách nhiệm lậpdự toán thù, quyết toán ngân sách đầu tư in biểu chủng loại theo chế độ của Luật giá cả nhànước, Luật Kế toán cùng các văn uống bản trả lời thực hiện.

Chương thơm II

CÁCHGHI BIỂU MẪU

Điều 6. Yêu cầu ghi biểumẫu

1. Ghi đúng chuẩn, thống duy nhất những nộidung trong từng biểu mẫu, chữ viết nên ví dụ, viết và một loại mực, khôngviết tắt.

2. Người mang lại có tác dụng thủ tục ĐK cư trúlần khần chữ hoặc quan yếu từ kê knhị được thì dựa vào người không giống kê knhì hộtheo lời knhì của bản thân mình. Người kê knhị hộ nên kê knhì trung thực, ký, ghi rõ họthương hiệu cùng chịu trách nhiệm về Việc kê knhị hộ đó.

3. Các sổ yêu cầu được viết thường xuyên theosản phẩm trường đoản cú từng trang, ko được quăng quật trống; nên ghi không hề thiếu, cụ thể các nội dung ởbìa với những trang của sổ.

4. Các cột, mục vào biểu chủng loại đề nghị đượcghi theo như đúng chú giải trả lời trong các biểu mẫu mã (nếu có) và khí cụ tạiThông bốn này.

5. Nghiêm cnóng bài toán tự ý tẩy xóa, thay thế sửa chữa,bổ sung làm cho sai lệch câu chữ sẽ ghi vào biểu chủng loại.

Điều 7. Thông tin chungtrong biểu mẫu

1. Thông tin phổ biến trong các loại biểu mẫubao gồm: tin tức về cá nhân, về liên tưởng cư trú cùng về phòng ban có thđộ ẩm quyềnĐK, thống trị trú ngụ.

2. Cách ghi thông báo về cá nhân

lúc ghi lên tiếng về cá thể đề nghị cnạp năng lượng cứvào giấy knhì sinch cùng các sách vở hộ tịch không giống. Nếu không tồn tại các sách vở và giấy tờ trênthì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng tỏ quần chúng, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờkhác vì cơ sở tất cả thđộ ẩm quyền cung cấp.

a) Mục “Họ và tên”: Ghi bằng văn bản in hoa,đầy đủ dấu;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác địnhtheo ngày, mon, năm dương kế hoạch và được ghi tương đối đầy đủ 02 chữ số cho một ngày sinh, 02chữ số cho các mon sinc là tháng 01 với mon 02, 04 chữ số cho năm sinh;

c) Mục “CMND số” với mục “Hộ chiếu số”:Ghi vừa đủ số chứng minh nhân dân với số hộ chiếu (giả dụ gồm cả hai sách vở này);

d) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính namthì ghi là Nam, trường hợp nam nữ nữ thì ghi là Nữ;

đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi địa điểm sinh theo giấykhai sinh;

e) Mục “Ngulặng quán”: Ghi nguyên quántheo giấy khai sinch. Trường đúng theo không tồn tại giấy knhì sinh hoặc giấy knhì sinhkhông tồn tại mục này thì ghi theo bắt đầu, nguồn gốc của ông, bà nội hoặc ông, bàngoại. Nếu ko khẳng định được ông, bà nội hoặc các cụ ngoại thì ghi theo nguồncội, nguồn gốc xuất xứ của phụ vương hoặc chị em. Phải ghi ví dụ địa điểm hành bao gồm cung cấp làng mạc, cấpthị xã, cấp cho tỉnh giấc. Trường hợp địa điểm hành thiết yếu sẽ bao gồm biến hóa thì ghi theo địadanh hành bao gồm hiện tại tại;

g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch ViệtNam, quốc tịch khác (ví như có);

h) Mục “Dân tộc” với “Tôn giáo”: Ghi dântộc, tôn giáo theo giấy knhì sinc. Trường thích hợp không có giấy knhì sinc thì ghitheo sổ hộ khẩu, chứng tỏ quần chúng hoặc giấy tờ khác vì cơ quan gồm thẩm quyềncấp;

i) Mục “Nghề nghiệp, chỗ làm việc”: Ghirõ hiện thời làm cho nghề gì với tên cơ sở, đơn vị, tổ chức, hệ trọng vị trí thao tác.

3. Cách ghi báo cáo về liên quan cư trú

Ghi cụ thể, đầy đủ số công ty, phố, mặt đường phố;tổ, làng, xóm, xã, ấp, bản, buôn, phum, sóc; làng mạc, phường, thị trấn; thị trấn, quận,thị làng, thị trấn ở trong tỉnh; tỉnh giấc, thành thị trực trực thuộc Trung ương. Trường hợpsinh sống quốc tế về ĐK cư trú thì ghi rõ tác động cư trú làm việc nước ngoài (ghi rõphiên âm bằng tiếng Việt).

4. Ghi lên tiếng về ban ngành gồm thđộ ẩm quyềnĐK, thống trị cư trú

Dòng bên trên ghi cơ sở Công an cấp trênthẳng, chiếc bên dưới đứng tên cơ quan Công an có thđộ ẩm quyền ĐK, thống trị cưtrú.

Điều 8. Cách ghi bảnknhị nhân khẩu

1. Mục “Trình độ học vấn”: Ghi rõ trìnhđộ học tập vấn tối đa (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học tập, Cao đẳng, Trung cung cấp, tốt nghiệpnhiều trung học, giỏi nghiệp rộng lớn cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “ko biếtchữ”).

2. Mục “Trình độ chuyên môn”: Ghi rõchăm ngành được huấn luyện và đào tạo hoặc trình độ trình độ chuyên môn, bậc thợ, chuyên môn chuyên môn khácđược ghi trong vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ.

3. Mục “Trình độ ngoại ngữ”: Ghi rõ tênvnạp năng lượng bởi, chứng từ ngoại ngữ tối đa được cấp cho.

4. Mục “Tóm tắt về bạn dạng thân (tự đầy đủ 14 tuổitrsống lên đến nay chỗ nào, có tác dụng gì)”: Ghi rõ từng khoảng tầm thời gian (từ tháng, năm đếntháng, năm) biến hóa về vị trí ở cùng nghề nghiệp, nơi thao tác làm việc.

5. Mục “Tiền án, chi phí sự”: Ghi rõ tội danh,hình pphân tử theo bạn dạng án số, ngày, mon, năm của Tòa án; đã được xóa án tích haykhông hoặc sẽ vào tiến độ bị khởi tố, khảo sát, truy vấn tố, xét xử; sẽ hoặcđã chấp hành quyết phạt; bị phán quyết phạt phạm nhân thừa kế án treo; hình pphân tử bổsung; đang hoặc hiện giờ đang bị vận dụng giải pháp ngăn chặn của tố tụng hình sự hoặc bịáp dụng phương án giáo dục trên xóm, phường, thị trấn, gửi vào trường giáo dưỡng;gửi vào cơ sở dạy dỗ cần và chuyển vào đại lý cai nghiện đề xuất. Thời gianbị áp dụng phương án đó.

Điều 9. Cách ghi phiếubáo biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu

1. Mục “Họ với thương hiệu chủ hộ” cùng “Quan hệ vớichủ hộ” ghi như sau:

a) Trường vừa lòng ĐK thường xuyên trú hoặcĐK trợ thì trú vào khu vực nghỉ ngơi hòa hợp pháp, được cấp cho sổ hộ khẩu hoặc sổ trợ thì trú thì mụchọ cùng thương hiệu công ty hộ ghi bọn họ, tên bạn mang lại ĐK thường trú hoặc ĐK trợ thời trú,mục tình dục với công ty hộ ghi là nhà hộ;

b) Trường thích hợp được chủ hộ đồng ý cho nhậpvào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm bợ trú thì họ và thương hiệu chủ hộ ghi họ, thương hiệu chủ hộ đồng ýđến nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ trợ thời trú, mục quan hệ nam nữ cùng với nhà hộ ghi côn trùng quan lại hệthực tiễn cùng với nhà hộ đó;

c) Trường thích hợp điều chỉnh phần đa nuốm đổitrong sổ hộ khẩu, sổ lâm thời trú; xóa đăng ký thường xuyên trú, xóa ĐK nhất thời trú; táchsổ hộ khẩu; thay đổi, cung cấp lại sổ hộ khẩu, sổ lâm thời trú; cấp giấy đưa hộ khẩu hoặcxác thực trước đó đang đăng ký thường xuyên trú thì ghi họ cùng tên công ty hộ, quan hệ tình dục vớichủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Mục “Nội dung chuyển đổi hộ khẩu, nhânkhẩu”: Ghi tóm tắt văn bản chuyển đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Mục “Ý con kiến của công ty hộ”: Ghi rõ ý kiếncủa nhà hộ là đồng ý mang lại ĐK thường trú, ĐK tạm bợ trú hoặc chấp nhận đến táchsổ hộ khẩu; công ty hộ cam kết với ghi rõ chúng ta, tên, ngày, mon, năm.

4. Mục “Xác dấn của Công an” ghi nhưsau:

a) Trường đúng theo xác thực bài toán trước đó đãĐK thường xuyên trú thì ban ngành Công an gồm thđộ ẩm quyền ĐK hay trú xác nhậncâu hỏi trước đó vẫn ĐK thường xuyên trú. Nội dung xác thực gồm: những biết tin cơ bảncủa từng nhân khẩu; can dự vẫn đăng ký hay trú; chúng ta và thương hiệu công ty hộ vẫn đăng kýhay trú (giả dụ có); ngày, tháng, năm đưa đi hoặc xóa đăng ký hay trú;

b) Trường phù hợp cấp lại sổ hộ khẩu vị bị mấtthì Công an làng mạc, phường, thị xã địa điểm hay trú của công dân xác thực câu hỏi bị mấtđó. Nội dung chứng thực gồm: Họ và thương hiệu, ngày, tháng, năm sinc, hệ trọng khu vực thườngtrú của công ty hộ ý kiến đề xuất cung cấp lại sổ hộ khẩu.

5. Trường hòa hợp tín đồ viết phiếu báo thaythay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng chính là người dân có đổi khác hộ khẩu, nhân khẩu thì côngdân chỉ việc kê knhị gần như câu chữ công cụ tại mục II “tin tức về người cóthay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

Điều 10. Cách ghi phiếuxác minh hộ khẩu, nhân khẩu

1. Mục “Kính gửi”: Ghi thương hiệu cơ sở dìm phiếuxác minc hộ khẩu, nhân khẩu và cấp cho trên thẳng của ban ngành đó. Trường thích hợp gửiphiếu xác minch mang đến phòng ban Công an xóm, phường, thị trấn bên cạnh phạm vi địa giớihành chính tỉnh, thị thành trực trực thuộc Trung ương thì bắt buộc ghi tương đối đầy đủ địa giớihành bao gồm của Công an xóm, phường, thị trấn đó (làng mạc, huyện, tỉnh).

2. Phần đòi hỏi xác minh (mặt trước):

a) Mục “Nội dung xác minh”: Ghi tóm tắt,rõ câu chữ nên xác minch và ban bố về các nhân khẩu hẳn nhiên (nếu như có);

b) Mục “Kết trái xác minc gửi về:”: Ghithương hiệu cơ quan khu vực lập phiếu xác minh với cung cấp trên trực tiếp của ban ngành kia. Trườngphù hợp cơ sở Công an thôn, phường, thị xã lập phiếu xác minh gửi đi ngoại trừ phạmvi tỉnh, thị trấn trực ở trong Trung ương thì cần ghi không thiếu thốn địa giới hànhbao gồm của Công an xóm, phường, thị trấn đó (làng mạc, thị trấn, tỉnh);

c) Mục “Trưởng Công an”: Trưởng Công anchỗ gửi phiếu xác minh cần cam kết, ghi rõ chúng ta, tên, chuyên dụng cho với đóng góp lốt. Đối vớiCông an quận, thị trấn, thị làng mạc thuộc thị thành trực trực thuộc Trung ương với Công an thịxã, tỉnh thành nằm trong tỉnh giấc thì Chỉ huy Đội Chình họa gần kề làm chủ hành thiết yếu về lẻ tẻ tựxã hội ký kết phiếu xác minc trong phạm vi huyện, quận, thị buôn bản, thị trấn thuộc thức giấc,kế bên phạm vi cấp cho thị xã thì Trưởng Công an huyện, quận, thị làng mạc, tỉnh thành thuộctỉnh ký phiếu xác minc.

3. Phần trả lời xác minch (khía cạnh sau):

a) Mục “Kết quả xác minh”: Trả lời đầy đủcông dụng xác minch theo các câu chữ từng trải xác minc. Trường vừa lòng không có đối tượngxác minch hoặc thông báo về đối tượng người tiêu dùng ko đúng chuẩn cũng nên trả lời;

b) Mục “Trưởng Công an”: Trưởng Công anvị trí gửi vấn đáp xác minh yêu cầu cam kết, ghi rõ họ, tên, dịch vụ và đóng lốt.

Điều 11. Cách ghi phiếubáo cáo thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu

1. Mục “Kính gửi”: Ghi tên cơ sở đăngcam kết, làm chủ trú ngụ vị trí dìm phiếu với cấp cho trên trực tiếp của cơ quan đó. Trườngđúng theo thông báo về Việc vẫn ĐK thường xuyên trú bắt buộc gửi thẳng đến cơ quan Côngan chỗ cấp thủ tục đưa hộ khẩu để triển khai giấy tờ thủ tục xóa đăng ký hay trú. Nếu cơquan tiền Công an vị trí cấp chứng từ gửi hộ khẩu (vị trí ĐK thường xuyên trú cũ) là cơ quanCông an xóm, phường, thị xã thì cần ghi tương đối đầy đủ địa giới hành thiết yếu của Côngan làng, phường, thị trấn đó (làng, thị xã, tỉnh).

2. Mục “Nội dung nắm đổi”: Ghi khá đầy đủ,cụ thể đầy đủ văn bản đổi khác về hộ khẩu, nhân khẩu. Trường vừa lòng thông báo vềbài toán vẫn ĐK hay trú thì cơ quan Công an khu vực đưa đến đề xuất ghi đầy đủcác đọc tin sau: Họ cùng tên, ngày, mon, năm sinc, chỗ đăng ký thường xuyên trú cũ,khu vực chuyển đến, họ và tên những nhân khẩu dĩ nhiên thuộc đăng ký thường trú, giấychuyển hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp).

3. Mục “Đề xuất, con kiến nghị”: Ghi gắng thểchủ kiến lời khuyên, kiến nghị (nếu như có). Trường hòa hợp thông tin về việc đang đăng ký thườngtrú thì bắt buộc ý kiến đề nghị cơ quan Công an khu vực cấp chứng từ chuyển hộ khẩu có tác dụng giấy tờ thủ tục xóađăng ký hay trú.

Điều 12. Cách ghi Phiếuknhì báo trợ thời vắng

1. Mục “Nơi thường xuyên trú/khu vực lâm thời trú”: Nếughi vị trí thường xuyên trú thì gạch vị trí trợ thì trú cùng ngược trở lại.

2. Mục “Lý vị tạm bợ vắng”: Ghi rõ lý do đikhỏi nơi cư trú.

3. Phần phiếu cấp mang lại công dân thì Trưởngcông an làng mạc, phường, thị xã vị trí cung cấp phiếu knhì báo nhất thời vắng tanh buộc phải ký, ghi rõ bọn họ,thương hiệu với đóng góp dấu; phần lưu thì Trưởng Công an buôn bản, phường, thị trấn cùng bạn khaibáo chỉ việc ký, ghi rõ chúng ta, tên.

Điều 13. Cách ghi phiếuquan sát và theo dõi hồ sơ hộ khẩu

1. Mặt trước:

a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo số hồsơ hộ khẩu vào tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu;

b) Mục “Danh sách những người dân vào hộ”:Ghi không hề thiếu, đúng đắn từng tín đồ trong hộ.

2. Mặt sau: Ghi tiếp list phần lớn ngườitrong hộ theo phía dẫn trên mặt trước (nếu như mặt trước không đủ nhằm ghi).

Điều 14. Cách ghi giấygửi hộ khẩu

1. Số giấy gửi hộ khẩu: Ghi theo sốmáy trường đoản cú cấp chứng từ đưa hộ khẩu từng năm trên ban ngành Công an gồm thẩm quyền.

2. Mục “Lý vì chưng gửi hộ khẩu”: Ghi rõ lývày chuyển hộ khẩu.

3. Mục “Họ với tên chủ hộ địa điểm đi” và“quan hệ giới tính với nhà hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ thực tiễn cùng với nhà hộ khu vực ngườiđăng ký hay trú chuyển đi (địa điểm đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu).

4. Mục “Những bạn trong hộ thuộc chuyểnhộ khẩu”: Ghi theo sổ ĐK hay trú, sổ hộ khẩu các thông tin của ngườivào hộ thuộc gửi hộ khẩu.

Trường phù hợp chuyển cả hộ thì ban ngành Côngan khu vực cấp giấy đưa hộ khẩu đề nghị ghi rõ gửi đi cả hộ để thông báo mang đến cơquan tiền Công an khu vực fan ĐK thường trú gửi mang đến. Trước khi cung cấp sổ hộ khẩubắt đầu, cơ quan Công an khu vực bạn đăng ký thường trú gửi mang lại thu lại sổ hộ khẩucũ nhằm lưu giữ tại tàng tlỗi làm hồ sơ hộ khẩu.

Điều 15. Cách ghi sổ hộkhẩu

1. Mặt vào của bìa trước

a) Mục “Công an tỉnh/TP”: Ghi hoặc inthương hiệu tỉnh/đô thị trực thuộc Trung ương;

b) Mục “Số”: Mỗi sổ hộ khẩu được cấp mộtsố riêng tất cả chín số tự nhiên, trong những số đó hai số đầu là mã số của tỉnh, thành phốtrực nằm trong Trung ương được vẻ ngoài trên Prúc lục banhành kèm theo Thông bốn này. Trường vừa lòng đổi, cấp lại sổ hộ khẩu thì số của sổ hộkhẩu đổi, cấp lại là số của sổ hộ khẩu đã cấp cho trước đó;

c) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số” và mục “Sổđăng ký hay trú số”: Ghi theo số hồ sơ hộ khẩu và số của sổ đăng ký thườngtrú lưu giữ trên tàng tlỗi làm hồ sơ hộ khẩu.

2. Trang chủ hộ: Mục “Lý bởi xóa đăng kýthường xuyên trú” ghi rõ nguyên do xóa đăng ký hay trú theo lý lẽ tại khoản1 Điều 22 Luật Cư trú.

3. Các trang nhân khẩu bao gồm quan hệ giới tính với chủhộ: Ghi Theo phong cách ghi của trang chủ hộ. Mục dục tình cùng với công ty hộ thì ghi rõ như: Ông,bà, thân phụ, người mẹ, vk, ck, con, anh, chị, em, cháu ruột. Trường phù hợp được công ty hộ đồngý đến nhập lệ sổ hộ khẩu thì ghi theo quan hệ thực tế.

4. Các trang kiểm soát và điều chỉnh rứa đổi: Ghi rõngôn từ kiểm soát và điều chỉnh nhỏng chuyển đổi công ty hộ; đổi khác họ, tên, chữ đệm; ngày,mon, năm sinh; đổi khác địa giới hành chính. Cơ quan lại gồm thẩm quyền điều chỉnhthay đổi vào sổ hộ khẩu là cơ quan có thẩm quyền ĐK thường xuyên trú.

5. Cán cỗ đăng ký nên ký, ghi rõ chúng ta,thương hiệu tại những trang chủ hộ, từng trang nhân khẩu cùng kiểm soát và điều chỉnh thay đổi (trường hợp có).Thủ trưởng ban ngành tất cả thẩm quyền ĐK hay trú đề xuất ký kết, ghi rõ họ, tên vàđóng vết tại phương diện trong của bìa trước, Home hộ, từng trang nhân khẩu cótrong sổ cùng trang kiểm soát và điều chỉnh chuyển đổi (nếu có).

6. Mỗi sổ hộ khẩu được dùng mang lại 01 hộ.Trường đúng theo số nhân khẩu trong hộ nhiều hơn số trang tất cả mục “quan hệ nam nữ với nhà hộ”thì ghi vào khía cạnh trong trang bìa trước là “Quyển số 01” cùng được lập “Quyển số02, Quyển số 03, v.v...” có số trùng với số của quyển số 01. Mặt trong trangbìa trước ghi rõ là “Quyển số 02, Quyển số 03, v.v...” với đóng vệt treo, trangchủ hộ ghi hệt như quyển số 01, các trang sót lại ghi nhân khẩu tiếp theo.

7. Trường thích hợp đưa tới mức hộ, trướcKhi cung cấp sổ hộ khẩu bắt đầu, cơ quan đăng ký, cai quản trú ngụ địa điểm gửi đến thu sổ hộkhẩu cũ và đóng góp vết “Hủy” vào mặt vào của bìa trước trên mục ghi họ và tên chủhộ và nơi thường trú, nhằm lưu giữ vào tàng thỏng. Trường phù hợp đưa một fan hoặc mộtsố fan vào hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh biến đổi biết tin tín đồ chuyểnđi, thời hạn cấp thủ tục đưa hộ khẩu, liên hệ nơi đến.

Điều 16. Cách ghi sổ tạmtrú

1. Mục “Công an tỉnh/TP”: Ghi hoặc intên tỉnh/thành thị trực ở trong Trung ương;

2. Mục “Số”: Mỗi sổ nhất thời trú được cung cấp mộtsố riêng tất cả chín số tự nhiên và thoải mái, trong các số ấy nhì số đầu là mã số của tỉnh, thành phốtrực nằm trong Trung ương được cách thức tại Phú lục banhành hẳn nhiên Thông bốn này. Trường vừa lòng đổi, cấp cho lại sổ trợ thời trú thì số của sổ tạmtrú đổi, cấp lại là sốcủa sổ tạm thời trú sẽ cấptrước đó;

3. Mục “Nơi nhất thời trú”: Ghi rõ xúc tiến nơinhất thời trú bây giờ.

4. Mục “Tạm trú mang lại ngày”: Ghi rõ ngày,tháng, năm hết thời hạn trợ thời trú theo ý kiến đề nghị của công dân.

5. Mục “Đã lâm thời trú liên tiếp từ ngày... đếnngày...tại...”: Ghi rõ khoảng tầm thời gian (từ thời điểm ngày, mon, năm mang lại ngày, mon,năm) công dân vẫn lâm thời trú thường xuyên tại một vị trí nghỉ ngơi hoặc các vị trí ở không giống nhauvào phạm vi tỉnh, tỉnh thành trực trực thuộc Trung ương đang lâm thời trú.

6. Mục “Sổ có giá trị mang đến ngày”: Ghi rõngày, tháng, năm sổ lâm thời trú không còn thời hạn. Giá trị của sổ tạm bợ trú là nhị mươi bốnmon, được tính từ thời điểm ngày, tháng, năm cấp cho sổ lâm thời trú.

7. Mục “Sổ ĐK nhất thời trú số”: Ghi theosố của sổ ĐK lâm thời trú.

8. Mục “Lý vị xóa đăng ký nhất thời trú”: Ghirõ nguyên nhân xóa đăng ký tạm trú theo luật pháp trên Điều 19 Thôngtư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 mon 9 năm năm trước của Bộ trưởng Sở Côngan mức sử dụng chi tiết thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số31/2014/NĐ-CP. ngày 18 tháng 4 năm 2014 của nhà nước nguyên lý cụ thể một vài điềuvà giải pháp thực hành Luật Cư trú.

9. Mục “thay đổi nuốm đổi”: Ghi đầy đủvăn bản chuyển đổi những thông báo vào sổ trợ thời trú.

10. Mục “Gia hạn lâm thời trú”: Ghi rõ ngày,mon, năm hết thời hạn lâm thời trú theo ý kiến đề xuất của công dân. Thời hạn tạm trú củamỗi lần gia hạn trợ thì trú theo ý kiến đề nghị của công dân tuy vậy về tối đa không thực sự thời hạnsót lại của sổ lâm thời trú.

Điều 17. Cách ghi sổtheo dõi và quan sát giải quyết hộ khẩu

1. Mục “Nội dung thưởng thức giải quyết”:Ghi nắm tắt, vừa đủ ngôn từ thử khám phá giải quyết.

2. Mục “Hồ sơ kèm theo”: Ghi không thiếu,đúng chuẩn những một số loại sách vở và giấy tờ có vào làm hồ sơ sẽ mừng đón.

3. Mục “Nhận hồ nước sơ”: Phải ghi rất đầy đủ họvà tên người dấn, ngày, mon, năm dấn hồ sơ, ngày, mon, năm hứa hẹn trả làm hồ sơ.Nếu một ngày 1 tín đồ chào đón các làm hồ sơ thì trên cột 6, cột 7 chỉ cần ghi họcùng thương hiệu người dấn, ngày, mon, năm thừa nhận hồ sơ ngơi nghỉ dòng thứ nhất. Nếu một ngày cókhông ít người chào đón làm hồ sơ thì tại cột 7 chỉ cần ghi ngày, mon, năm nhấn hồsơ sinh hoạt loại trước tiên.

4. Mục “Trả kết quả”: Ghi ngày, tháng,năm và công dụng giải quyết (đăng ký thường trú; điều chỉnh đầy đủ rứa đổi; đổi,cấp lại sổ hộ khẩu; bổ sung cập nhật thủ tục, kê khai lại làm hồ sơ, giấy tờ; ko giải quyếtĐK thường xuyên trú ...).

Điều 18. Cách ghi sổ đăngký thường xuyên trú

1. Phần “Mục lục”: Ghi không hề thiếu các thôngtin theo mẫu.

2. Phần nội dung: Mỗi trang của sổ dùngđể ghi thông tin về một hộ sẽ ĐK thường trú. Dòng trước tiên ghi nhà hộ, cácloại tiếp theo ghi theo lần lượt những nhân khẩu có vào hộ.

a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo số hồsơ hộ khẩu lưu lại trên tàng thỏng hồ sơ hộ khẩu;

b) Mục “Người có thđộ ẩm quyền đăng ký”: Chỉhuy Đội Chình họa giáp làm chủ hành chủ yếu về đơn lẻ từ bỏ xã hội, Trưởng Công an buôn bản, thịtrấn nằm trong thị trấn trực thuộc thức giấc cam kết, ghi rõ họ, tên. Trường thích hợp đăng ký một đợt chonhiều người thì người có thđộ ẩm quyền chỉ cần ký, ghi rõ họ, thương hiệu làm việc sản phẩm ghi nhânkhẩu cuối cùng;

c) Mục “Nội dung kiểm soát và điều chỉnh, cố đổi"”:Ghi rõ câu chữ như: biến hóa nhà hộ, thay đổi bọn họ, tên, chữ đệm, ngày, mon,năm sinh; đổi khác địa giới hành chính; xóa đăng ký thường trú (ngày, tháng,năm xóa đăng ký hay trú, khu vực đưa đến); cấp chứng từ chuyển hộ khẩu (ngày,tháng, năm cấp thủ tục đưa hộ khẩu, chỗ chuyển đến); thay đổi, cấp lại sổ hộ khẩu…;

d) Mục “Tờ số”: Ghi theo số lắp thêm từ bỏ trên mụclục.

Điều 19. Cách ghi sổĐK lâm thời trú

1. Mục “Nơi trợ thì trú”: Ghi rõ số bên, đườngphố, tổ, xóm, buôn bản, thôn, ấp, phiên bản, buôn, phum, sóc.

2. Mục “Người gồm thđộ ẩm quyền đăng ký”: NếuĐK đến nhiều người dân một lần thì chỉ cần ghi rõ chúng ta, tên cán bộ đăng ký ởhàng ghi nhân khẩu ở đầu cuối.

3. Mục “Nội dung kiểm soát và điều chỉnh, vắt đổi”:Ghi ngôn từ điều chỉnh, thay đổi cùng ngày, mon, năm điều chỉnh, thay đổi nộidung đó. Trường vừa lòng gia hạn trợ thời trú thì ghi rõ ràng thời gian gia hạn trợ thời trú.

Điều 20. Cách ghi sổ tiếpdấn lưu giữ trú

1. Mục “Lý vày lưu trú”: Ghi rõ nguyên nhân nhưtrị bệnh dịch, thăm thân, du lịch.

2. Mục “Địa chỉ lưu lại trú”: Ghi rõ số bên,mặt đường phố, tổ, xóm, xã, làng mạc, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

3. Mục “Hình thức, thời hạn thông báo”:Ghi rõ bề ngoài trực tiếp hoặc bởi điện thoại hoặc qua mạng Internet, mạng máytính, thời hạn, chúng ta, thương hiệu bạn thông báo tồn tại, số điện thoại cảm ứng thông minh (giả dụ có).

4. Mục “Ghi chú”: Cán cỗ đón nhận lưu lại trúghi những ngôi trường phù hợp gồm nghi hoặc, trường đúng theo quan trọng vày hưởng thụ đảm bảo an toàn anninh, đơn côi từ thì phải report ngay về Công an xóm, phường, thị trấn.

Điều 21. Cách ghi túi hồsơ hộ khẩu

Mục “Nộp giữ ngày”: Ghi theo ngày,tháng, năm gửi làm hồ sơ hộ khẩu vào giữ trên tàng tlỗi làm hồ sơ hộ khẩu.

Điều 22. Cách ghi thốngkê thực trạng, tác dụng ĐK, làm chủ cư trú

1. Phần hộ, nhân khẩu hiện tại đang cư trú(phần I)

Mục “Nhân khẩu thành thị”: Thống kê sốnhân khẩu hiện giờ đang trú quán tại các quận, phường với thị trấn.

2. Phần các nhiều loại hộ, nhân khẩu (phần II)

a) Mục “Đi không tính tỉnh”: Thống kê số hộ,nhân khẩu đang đăng ký thường trú nhưng mà chuyển đi thức giấc, tỉnh thành trực thuộcTrung ương khác;

b) Mục “Đi bên cạnh thị xã vào tỉnh”: Thốngkê số hộ, nhân khẩu đã đăng ký thường trú nhưng đưa đi thị trấn, quận, thị xã,thị trấn khác trong thuộc phạm vi tỉnh giấc, thị thành trực nằm trong Trung ương;

c) Mục “Đi quanh đó làng trong huyện”: Thốngkê số hộ, nhân khẩu đã ĐK thường xuyên trú dẫu vậy chuyển đi phường, buôn bản, thị trấnkhông giống vào thuộc phạm vi thị xã, quận, thị thôn, tỉnh thành thuộc tỉnh;

d) Mục “Ngoài tỉnh đến”: Thống kê số hộ,nhân khẩu trường đoản cú tỉnh giấc, đô thị trực nằm trong Trung ương khác cho ĐK tạm thời trú;

đ) Mục “Ngoài thị trấn trong thức giấc đến”:Thông kê số hộ, nhân khẩu từ thị trấn, quận, thị thôn, tỉnh thành không giống trong thuộc phạmvi tỉnh, đô thị trực nằm trong Trung ương mang lại ĐK tạm trú;

e) Mục “Ngoài xóm trong thị trấn đến”: Thốngkê số hộ, nhân khẩu từ bỏ phường, buôn bản, thị trấn không giống trong thuộc phạm vi huyện, quận,thị làng, thành phố nằm trong tỉnh giấc cho đăng ký trợ thời trú.

3. Phần tác dụng đăng ký, cai quản cư trú(phần III)

Mục “Ngoài tỉnh đến”: Thống kê số hộ,nhân khẩu từ tỉnh giấc, tỉnh thành trực trực thuộc Trung ương không giống đưa mang lại đăng ký thườngtrú.

4. Phần công tác tàng tlỗi hồ sơ hộ khẩu(Phần V)

a) Mục “Nhận làm hồ sơ hộ khẩu đến”: Thốngkê toàn bô hồ sơ hộ khẩu bởi vì Công an thị trấn, quận, thị xóm trực thuộc đô thị trựcnằm trong Trung ương; thị trấn, thị xóm, thị trấn ở trong thức giấc không giống gửi đến;

b) Mục “Chuyển hồ sơ hộ khẩu đi”: Thốngkê tổng thể làm hồ sơ hộ khẩu gửi đi Công an thị xã, quận, thị làng nằm trong thành phốtrực trực thuộc Trung ương; thị xã, thị thôn, đô thị trực thuộc tỉnh không giống.

5. Cách tính tổng thể hộ, nhân khẩu hiệnvẫn cư trú được tiến hành nlỗi sau:

- Tổng số hộ hiện đang cư trú hotline là X;tổng thể nhân khẩu hiện nay đang trú ngụ Hotline là Y. Cách tính tổng số nhân khẩu nữ;nhân khẩu từ bỏ 14 tuổi trngơi nghỉ lên hiện đang cư trú thực hiện nhỏng phương pháp tính tổng sốnhân khẩu hiện đang cư trú (Y) dưới đây.

a) Đối cùng với phòng ban Công an cung cấp tỉnh

- X = Tổng số hộ đăng ký thường trú - Tổngsố hộ ko trú quán tại địa điểm sẽ đăng ký hay trú đi ngoài tỉnh + Tổng số hộ đăngký trợ thì trú bên cạnh thức giấc cho.

- Y = Tổng số nhân khẩu ĐK thườngtrú - Tổng số nhân khẩu không trú tại nơi đã đăng ký hay trú đi bên cạnh tỉnh+ Tổng số nhân khẩu đăng ký tạm trú quanh đó thức giấc cho.

b) Đối với cơ sở Công an cấp huyện

- X = Tổng số hộ đăng ký thường xuyên trú - (Tổngsố hộ ko trú tại chỗ vẫn ĐK thường xuyên trú đi bên cạnh tỉnh + Tổng số hộkhông cư trú tại địa điểm vẫn đăng ký thường trú đi bên cạnh thị xã trong tỉnh) + (Tổng sốhộ đăng ký tạm thời trú không tính tỉnh giấc cho + Tổng số hộ ĐK tạm trú ko kể huyệntrong tỉnh đến).

- Y = Tổng số nhân khẩu đăng ký thườngtrú - (Tổng số nhân khẩu ko trú quán tại nơi vẫn ĐK thường trú đi ngoại trừ tỉnh+ Tổng số nhân khẩu ko ngụ tại nơi đã đăng ký thường trú đi bên cạnh huyệntrong tỉnh) + (Tổng số nhân khẩu ĐK lâm thời trú kế bên tỉnh giấc mang lại + Tổng số nhânkhẩu đăng ký trợ thời trú không tính thị xã vào tỉnh đến).

c) Đối với Công an cấp cho xã

- X = Tổng số hộ đăng ký thường trú - (Tổngsố hộ ko trú tại vị trí vẫn ĐK thường xuyên trú đi ngoài tỉnh giấc + Tổng số hộ khôngcư trú tại vị trí vẫn ĐK thường trú đi ko kể huyện vào tỉnh giấc + Tổng số hộkhông trú quán tại vị trí sẽ đăng ký thường xuyên trú đi xung quanh xã vào huyện) + (Tổng sốhộ đăng ký trợ thì trú không tính tỉnh giấc mang đến + Tổng số hộ ĐK trợ thì trú ko kể huyệnvào tỉnh giấc đến + Tổng số hộ đăng ký tạm trú ngoài buôn bản vào thị trấn đến).

- Y = Tổng số nhân khẩu đăng ký thườngtrú - (Tổng số nhân khẩu không trú tại khu vực đã đăng ký thường xuyên trú đi kế bên tỉnh+ Tổng số nhân khẩu ko cư trú tại chỗ vẫn đăng ký thường xuyên trú đi kế bên huyệnvào tỉnh + Tổng số nhân khẩu ko trú quán tại chỗ đang đăng ký thường trú điko kể thôn trong huyện) + (Tổng số nhân khẩu đăng ký tạm trú không tính tỉnh giấc mang lại + Tổngsố nhân khẩu ĐK tạm trú xung quanh thị trấn trong tỉnh giấc mang đến + Tổng số nhân khẩuđăng ký tạm thời trú ko kể xã vào thị xã đến).

4. Lúc những thống kê đề nghị ghi đúng đắn, đầyđủ các tiêu chí lên tiếng, thời điểm report, cán bộ thống kê ký kết, ghi rõ chúng ta,tên; thủ trưởng đơn vị thống kê lại ký, ghi rõ họ, tên, đóng góp vết.

Chương thơm III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hiệu lực thihành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ thời điểm ngày 28 tháng 10 năm năm trước với thay thế Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15mon 12 năm 2011 của Sở trưởng Bộ Công an nguyên lý về biểu chủng loại được sử dụngtrong ĐK, thống trị cư trú.

2. Các biểu mẫu mã nguyên lý trên Thông bốn số81/2011/TT-BCA ngày 15 mon 1hai năm 2011 của Sở trưởng Sở Công an quy định về biểumẫu mã được sử dụng trong ĐK, làm chủ cư trú đã in thì liên tiếp được sử dụngcho tới hết.

Điều 24. Trách nát nhiệmthi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐK, quảnlý cư trú với tài liệu non sông về người dân tất cả trách nát nhiệm chỉ đạo, kiểm soát, hướngdẫn việc tiến hành Thông tứ này.

2. Các Tổng viên trưởng, thủ trưởng 1-1 vịtrực thuộc Sở Công an, Giám đốc Công an thức giấc, thành thị trực ở trong Trung ương,Giám đốc Chình ảnh giáp chống cháy với chữa cháy tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ươngbao gồm trách nát nhiệm thực hành Thông tứ này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này,trường hợp có vướng mắc phát sinh, Công an những đơn vị chức năng, địa phương report về BộCông an (qua Cục Chình họa ngay cạnh ĐK, làm chủ trú ngụ cùng tài liệu giang sơn về dâncư) để có giải đáp đúng lúc./.

Nơi nhận: - Thủ tướng mạo, các Phó Thủ tướng tá Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Sở, cơ sở thuộc Chính phủ; - Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước; - Vnạp năng lượng chống Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao: - UBND các thức giấc, tp trực thuộc Trung ương; - Các bằng hữu Thứ trưởng Sở Công an; - Các Tổng viên, đơn vị trực ở trong Bộ Công an; - Công an các tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; - Ssinh sống Cảnh sát phòng cháy với chữa cháy tỉnh giấc, tp trực nằm trong Trung ương; - Cục Kiểm tra vnạp năng lượng bạn dạng quy phi pháp lao lý, Sở Tư pháp; - Công báo, Cổng TTĐT nhà nước, Cổng TTĐT Bộ Công an; - Lưu: VT, C72, V19.

BỘ TRƯỞNG Đại tướng mạo Trần Đại Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ----------------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho tất cả những người trường đoản cú đầy đủ 14 tuổi trlàm việc lên)

1. Họ với thương hiệu (1):................................................................................................................

2. Họ cùng tên gọi khác (giả dụ có): .........................................................................................

3. Ngày, mon, năm sinh:…............./........…./…............… 4. Giới tính:................................

5. Nơi sinh:......................................................................................................................

6. Nguyên quán:..............................................................................................................

7. Dân tộc:……….........………8. Tôn giáo:…..........…………9. Quốc tịch:............................

10. CMND số:………………………. 11. Hộ chiếu số:..........................................................

12. Nơi thường xuyên trú:..........................................................................................................

.......................................................................................................................................

13. Địa chỉ vị trí ở hiện nay nay:...............................................................................................

.......................................................................................................................................

14. Trình độ học vấn (2):…........…………..15. Trình độ trình độ chuyên môn (3):................................

16. Biết giờ dân tộc:……………..............17. Trình độ nước ngoài ngữ:......................................

18. Nghề nghiệp, vị trí có tác dụng việc:..........................................................................................

.......................................................................................................................................

19. Tóm tắt về phiên bản thân (Từ đầy đủ 14 tuổi trsinh hoạt lên tới ni chỗ nào, làm cho gì):

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chỗ ở

(Ghi rõ số bên, mặt đường phố; buôn bản, thôn, xóm, ấp, phiên bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành thị. Nếu sinh sống quốc tế thì ghi rõ thương hiệu nước)

Nghề nghiệp, vị trí làm việc

đôi mươi. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo phiên bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

21. Tóm tắt về mái ấm gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT

Họ cùng tên

Ngày, mon, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ địa điểm sinh sống hiện tại nay

Tôi khẳng định những lời knhị bên trên trên đây làđúng thực sự và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của chính mình./.

………., ngày…..tháng…..năm…… NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

____________

(1) Viết chữ in hoađủ dấu;

(2) Ghi rõ chuyên môn học tập vấn tối đa (Tiếnsỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp cho, tốtnghiệp càng nhiều trung học, tốt nghiệp thêm cửa hàng...; còn nếu như không biết chữthì ghi rõ "chần chừ chữ");

(3) Ghi rõ chuyên ngành được huấn luyện hoặctrình độ chuyên môn tay nghề, bậc thợ, chuyên môn chuyên môn không giống được ghi vào văn uống bằng,chứng từ.

(4) Ghi cả thân phụ, mẹ, con nuôi; tín đồ nuôi dưỡng;bạn giám hộ theo luật của lao lý (ví như có).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:…………………………….

I. tin tức về bạn viết phiếu báo

1. Họ với tên (1):…………………………………..................................... 2. Giớitính:..................

3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:...............................................

5. Nơi thường trú:...............................................................................................................

6. Địa chỉ địa điểm ở hiện nay nay: ...................................................................................................

II. Thông tin về fan cóchuyển đổi hộ khẩu, nhân khu

1. Họ với tên (1):……………..................................……………………. 2. Giớitính:.....................

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/….../…................ 4. Dân tộc:……..5.Quốc tịch:......................

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:..........................................................

8. Nơi sinh:.........................................................................................................................

9. Ngulặng quán:.................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, khu vực có tác dụng việc:............................................................................................

11. Nơi thường xuyên trú:.............................................................................................................

12. Địa chỉ địa điểm sinh sống hiện tại nay: .................................................................................................

13. Họ và tên nhà hộ:……………....................………….14. Quan hệ với chủ hộ:.....................

15. Nội dung biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu(2):.......................................................................

..........................................................................................................................................

16. Những bạn cùng rứa đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ cùng với người có nắm đổi

……, ngày….tháng….năm… Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3) (Ghi rõ nội dung với ký, ghi rõ bọn họ tên)

……, ngày….tháng….năm… NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):..........................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……, ngày…tháng…năm… TRƯỞNG CÔNG AN:……….. (Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi bắt tắt nội dungđổi khác hộ khẩu,nhân khẩu. Ví dụ: ĐK hay trú, nhất thời trú; biến đổi nơiđăng ký thường xuyên trú, tạm bợ trú; tách bóc sổ hộ khẩu; kiểm soát và điều chỉnh mọi thay đổi trong sổhộ khẩu ...

(3) Ghi rõ chủ kiến của nhà hộ là đồng ýđến đăng ký thường xuyên trú, đăng ký tạm bợ trú hoặc gật đầu đồng ý đến tách sổ hộ khẩu;nhà hộ ký kết và ghi rõ chúng ta thương hiệu, ngày, tháng, năm.

Xem thêm: Cách Lên Đồ Cho Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 6, Cách Lên Đồ Dtcl

(4) Áp dụng so với trường hợp: Xác dìm việccông dân trước đây đang đăng ký thường trú với trường phù hợp cấp lại sổ hộ khẩu vày bịmất.

Ghi chú: Trường hòa hợp tín đồ viết phiếu báocũng là người dân có biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai nhữngvăn bản nguyên lý trên mục II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ----------------

PHIẾUXÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………………

Đề nghị xá