Một bể kính nuôi cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60centimet.a) Tính diện tích S kính cần sử dụng làm cho bể cá đó (bể không có nắp).b) Tính thể tích bể cá kia.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 128


Một bể kính nuôi cá làm nên vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.

a) Tính diện tích kính sử dụng làm bể cá đó (bể không tồn tại nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) Mức nước vào bể cao bằng (dfrac34) chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể kia (độ dày kính ko xứng đáng kể).

*

Phương pháp giải:

- Vì bể ko có nắp cần diện tích kính sử dụng làm bể cá kia bằng tổng diện tích xung quanh và mặc tích dưới đáy.

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng × độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

- Mức nước trong bể cao bằng ( dfrac34) độ cao của bể nên thể tích nước trong bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Lời giải đưa ra tiết:

Đổi 1m = 10dm; 50centimet = 5dm; 60centimet = 6dm.

a) Diện tích xung quanh của bể kính là:

(10 + 5) × 2 × 6 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của bể kính là:

10 × 5 = 50 (dm2)

Diện tích kính sử dụng làm bể cá là:

180 + 50 = 230 (dm2)

b) Thể tích bể cá là:

10 × 5 × 6 = 300 (dm3)

c) Vì nấc nước trong bể cao bằng ( dfrac34) chiều cao của bể cần thể tích nước vào bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Thể tích nước vào bể là:

300 × (dfrac34) = 225 (dm3)

Đáp số: a) 230 dm2; 

b) 300 dm3;

c) 225 dm3.

Lưu ý: Ta hoàn toàn có thể tìm chiều cao mực nước trong bể bởi 6 : 4 × 3 = 4,5dm. Thể tích nước vào bể bởi thể tích hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng 5centimet, chiều cao 4,5dm. 


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Một hình lập pmùi hương tất cả cạnh 1,5m. Tính:

a) Diện tích bao phủ của hình lập phương;

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương thơm.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: 

- Diện tích xung quanh = diện tích một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

- Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích V là: V = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Diện tích bao quanh của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập pmùi hương là:

(1,5 × 1,5) × 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích hình lập phương là:

1,5 × 1,5 × 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2;

b) 13,5m2;

c) 3,375m3. 


Bài 3


Video trả lời giải


Có nhị hình lập phương thơm. Hình M bao gồm cạnh dài cấp 3 lần cạnh hình N.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Bếp Lửa Hay Nhất Mới Nhất 2021, Sơ Đồ Tư Duy Bài Bếp Lửa

*

a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích S toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

Phương pháp giải:

Điện thoại tư vấn cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a × 3.

Ta tính diện tích S toàn phần với thể tích từng hình theo bí quyết rồi đối chiếu kết quả: