Có thể nhắn tin với người khác, lướt Facebook trong khi gọi video callKhông làm ngắt quãng việc bạn đang làm nhưng vẫn gọi video được với người khác

Trong cuộc gọi video Messenger, bạn nhấn nút mũi tên hướng xuống ở góc trái màn hình > Bạn sẽ thấy cửa sổ video call thu nhỏ và thoát ra ngoàiNgay lúc này, người bên kia sẽ không thể thấy bạnĐể quay lại màn hình gọi video, bạn nhấn nút hoặc thanh trạng thái màu xanh ở trên màn hìnhBạn nhấn vào cửa sổ video call thu nhỏ để hiện toàn màn hình video call

Bước 1: Trong cuộc gọi video Messenger, bạn nhấn nút mũi tên hướng xuống ở góc trái màn hình > Bạn sẽ thấy cửa sổ video call thu nhỏ và thoát ra ngoài

*

Nhấn nút mũi tên hướng xuống

Ngay lúc này, người bên kia sẽ không thể thấy bạn

*

Người bên kia sẽ không thể thấy bạn

Bước 2: Để quay lại màn hình gọi video, bạn nhấn nút hoặc thanh trạng thái màu xanh ở trên màn hình

*

Nhấn nút hoặc thanh trạng thái màu xanh

Bước 3: Bạn nhấn vào cửa sổ video call thu nhỏ để hiện toàn màn hình video call

*

Nhấn vào cửa sổ video call thu nhỏ

Trong cuộc gọi video Messenger, bạn nhấn nút mũi tên hướng ra ngoài ở góc trái màn hình > Bạn sẽ thấy cửa sổ video call thu nhỏ và thoát ra ngoàiNgay lúc này, người bên kia sẽ không thể thấy bạnĐể quay lại màn hình gọi video, bạn nhấn vào cửa sổ video call thu nhỏ để hiện toàn màn hình video call

Bước 1: Trong cuộc gọi video Messenger, bạn nhấn nút mũi tên hướng ra ngoài ở góc trái màn hình > Bạn sẽ thấy cửa sổ video call thu nhỏ và thoát ra ngoài

*

Nhấn nút mũi tên hướng ra ngoài 

Bước 2: Ngay lúc này, người bên kia sẽ không thể thấy bạn

*

Người bên kia sẽ không thể thấy bạn

Bước 3: Để quay lại màn hình gọi video, bạn nhấn vào cửa sổ video call thu nhỏ để hiện toàn màn hình video call

*

Nhấn vào cửa sổ video call thu nhỏ

Chỉ với mấy bước đơn giản bạn đã thu nhỏ màn hình gọi video call Messenger để có thể nhắn tin với người khác, lướt Facebook trong khi gọi video call. Chúc bạn thành công.