USB hiện giờ được dùng siêu phổ cập, gần như là một trong máy luôn luôn phải có với người sử dụng vi tính. Giá cả thì ngày dần tốt với đi củng cùng với giá thấp là vấn đề quality càng ngày càng trở xuống, cùng 1 điểm giỏi xảy ra là tất cả bác bỏ mới mua về sài được vài ba ngày thì gặp gỡ hiện tượng lạ là nó báo Insert disk in drive sầu, write-protect (duy nhất là USB của Kingtons gặp mặt nhiều rồi :mad:)
*

Và tệ tốt nhất là USB 4G,8G,16G nhưng chỉ chnghiền được có vài trăm Mb là không còn, bao gồm chiếc chép vào được mà thời gian gọi ra thì...hix :