Nhập học trái tuyến là việc học sinh đăng ký học không đúng tuyến. Cụ thể, nơi học đúng tuyển được quy định cho học sinh là nơi học sinh đăng kí học có sổ hộ khẩu tại nơi có trường học đăng ký.


Ngày nay việc học của con cái luôn là ưu tiên hàng đầu của cha mẹ. Bước vào mỗi năm học thì việc đăng ký học của trẻ được đông đảo bạn đọc quan tâm, đặc biệt là việc đăng ký học trái tuyến. Vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan mà cha mẹ không thể đăng ký học đúng tuyến cho con được. Vậy để xin nhập học trái tuyến cho con cần mẫu đơn ra sao được đông đảo độc giả quan tâm. Chúng tôi xin chia sẻ đến độc giả Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến trong nội dung bài viết.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

Quy định pháp luật về việc học trái tuyến

Căn cứ theo quy định Khoản 1 Điều 35 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ Trường tiểu học quy định như sau:


a) Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú.

b) Học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

c) Học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn chưa được đi học ở nhà trường nếu có nguyện vọng chuyển đến học trong một trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp.

d) Học sinh khuyết tật được học hòa nhập ở một trường tiểu học; được đảm bảo các điều kiện để học tập và rèn luyện; được học và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh.

đ) Học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban.

e) Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh có đơn đề nghị với nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang học, giáo viên dạy lớp trên, nhân viên y tế, tổng phụ trách Đội.

Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng hoàn thiện hồ sơ và báo cáo trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

g) Học sinh có kết quả học tập còn hạn chế, đã được giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ mà vẫn chưa hoàn thành, tùy theo mức độ chưa hoàn thành của các nhiệm vụ học tập và rèn luyện, giáo viên báo cáo hiệu trưởng xem xét quyết định lên lớp hoặc ở lại lớp, đồng thời cùng với gia đình quyết định các biện pháp giáo dục phù hợp.


Từ quy định trên của pháp luật cho thấy học sinh và cha mẹ có thể cho con học trái tuyến. Cha mẹ có thể lựa chọn trường ngoài nơi cư trú để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nhưng phải đảm bảo trường đó có khả năng tiếp nhận học sinh.

*

Nhập học trái tuyến là gì?

Nhập học trái tuyến là việc học sinh đăng ký học không đúng tuyến. Cụ thể là nơi học đúng tuyển được quy định cho học sinh là nơi học sinh đăng kí học có sổ hộ khẩu tại nơi có trường học đăng ký. Có thể thấy việc xin nhập học trái tuyến hiện nay ngày càng diễn ra phổ biến, đặc biệt là ở các khu đô thị, thành phố. Vì nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan do công việc, thời gian hoặc phụ huynh muốn đăng ký học ở môi trường giáo dục phù hợp và tốt hơn nên có việc học trái tuyến. Để có thể học trái cần có đơn xin nhập học trái tuyến. Đơn xin học trái tuyến ngày càng được sử dụng phổ biến và có vai trò quan trọng trong thực tiễn.

Vậy Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến ra sao sẽ được chúng tôi trình bày ở phần tiếp theo của bài viết.

Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến

Để thuận tiện bạn đọc theo dõi chúng tôi xin đưa ra Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến để bạn đọc có nhu cầu đăng ký học trái tuyến cho con có thể tham khảo và sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày ….. tháng …. năm ……….

ĐƠN XIN NHẬP HỌC TRÁI TUYẾN

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường …………………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………

Hiện sống tại: ………………………………………………………………………………………..

Xin đăng ký nhập học cho:……… tôi.

Họ và tên học sinh:………………………………………………… ……………Nam Nữ

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………..

Họ tên cha: ……………………………………Nghề nghiệp:………………………………

Nơi công tác……………………………………………………………………………….

Họ tên mẹ: ……………………………………Nghề nghiệp:………………………………

Nơi công tác……………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ khi cần:………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn xin cho cháu được học tại trường:…………………………………….. do……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

………………., ngày … tháng … năm 20…..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

TRƯỜNG…………………………………………………………………………………………………

Đồng ý cho học sinh …………………………………………………………………………………….

Vào học lởp…… – Năm học 20….. – 20….. tại trường ……………………………………….

………….., ngày………..tháng……năm 20…..

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến chúng tôi soạn thảo. Ngoài ra bạn đọc có thể tự soạn thảo nội dung đơn xin nhập học trái tuyến đảm bảo 3 phần mở đầu, nội dung chính và phần kết biên bản. Cụ thể:

Phần mở đầu: Ghi đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ; Tên biên bản cụ thể là đơn xin nhập học trái tuyến; Thời gian và địa điểm viết đơn.

Phần nội dung chính của biên bản: Thông tin ban giám hiệu nhà trường; Thông tin người làm đơn xin nhập học trái tuyến; Thông tin của học sinh; Thông tin của cha mẹ học sinh; Thông tin về trường học sinh theo học; Lý do và nguyện vọng của phụ huynh xin nhập học trái tuyến cho con em mình.

Phần cuối biên bản: Lời cảm ơn; Ký và ghi rõ họ tên của người làm đơn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tìm Địa Chỉ Ip Của Máy Tính Trong Windows 11, Cách Để Tìm Địa Chỉ Ip Của Máy Tính

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về nội dung Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến bạn đọc có thể tham khảo. Trong trường hợp phụ huynh không thể cho con học đúng tuyến có thể tham khảo và nộp hồ sơ đến trường trái tuyến theo mẫu đơn trên.