*

*

Mẫu số 1 - Prúc lục I - Đơn ý kiến đề nghị cung ứng thiệt sợ hãi đối với cây xanh vì chưng thiên tai (hoặc dịch bệnh)...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ thiệt sợ đối với cây trồng bởi vì thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Phòng phòng thiên tai vàTìm tìm cứu vãn nàn làng mạc, phường... (đối với thiên tai);- Ủy ban nhân dân làng, phường ….. (so với dịch bệnh).

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………

Kê khai diện tích S cây xanh bị thiệt sợ hãi bởi thiên tai/dịch bệnh nhỏng sau:

Đợt thiên tai/dịch bệnh: …………………………………………………………………………………

1. Đối tượng: ……………………………………………………………………………………………..

Thời điểm gieo, trồng: …………………………………………………………………………………..

Diện tích thiệt hại: …………………………………..ha.

Vị trí đất gieo, trồng: ……………………………………………………………………………………

Thiệt sợ từ 30 - 70% là: ……………………………ha

Thiệt sợ bên trên 70% là: ……………………………….ha

2. Đối tượng: …………………………………………………………………………………………….

Thời điểm gieo, trồng: …………………………………………………………………………………..

Diện tích thiệt hại: …………………………………..ha.

Vị trí đất gieo, trồng: …………………………………………………………………………………….

Thiệt sợ hãi từ 30 - 70% là: ……………………………ha

Thiệt sợ hãi bên trên 70% là: ……………………………….ha

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai với Tìm tìm cứu giúp nạn làng (phường).... (hoặc Ủy ban quần chúng. # thôn (phường)....) để mắt tới, cung cấp thiệt sợ nêu bên trên của …………………………………..

Tôi xin khẳng định văn bản theo bảng kê này là đúng sự thật cùng Chịu trọn vẹn trách nát nhiệm trước lao lý./.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆNTHÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ(Ký, ghi rõ bọn họ và tên)

………,ngày ….. mon ….. năm 20………Người có tác dụng đơn(Ký, ghi rõ bọn họ cùng tên)


Tiếng Việt


Đây là văn bản biểu chủng loại vị Công ty trường đoản cú biên soạn thảo, ví như Anh/Chị ao ước sử dụng dịch vụ vui miệng liên lạc với Cửa Hàng chúng tôi và để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: 1 Sào Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông (M2)? Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc?


English


Đây là văn uống bản biểu chủng loại vị công ty chúng tôi tự biên soạn thảo, nếu như Anh/Chị mong muốn thực hiện hình thức vui vẻ liên hệ cùng với Cửa Hàng chúng tôi sẽ được upgrade thông tin tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Hướng dẫn Biểu chủng loại Hỏi đáp Biểu chủng loại công vụ