Dphamnhan.comwn bên trên mạng dễ thấy gồm bản MATLAB R2009a với R2009b (ví dụ bạn dạng năm 2009) vậy thì sự không giống nhau của 2 phiên bản nảy là gì ?
*

*
*

dangminh2708
*

*