Excel cho phamnhan.com 365 Excel mang lại phamnhan.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn phối hợp mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các quý hiếm so với quý giá trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Hàm stdev trong excel là gì


Quan trọng: Hàm này đã được sửa chữa bởi một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn nữa cùng có tên call phản ảnh rõ rộng tính năng của bọn chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng làm đảm bảo tính tương thích ngược, chúng ta nên để mắt tới thực hiện các hàm new trường đoản cú bây chừ trngơi nghỉ đi, do hàm này có thể sẽ không còn sẵn sử dụng nữa ngơi nghỉ các phiên bản tương lai của Excel.


Để biết thêm thông báo về hàm mới, hãy xem Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV tất cả các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng solo hay tsi mê chiếu tới một mảng thay thế mang lại các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Crúc thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của khách hàng đại diện cho toàn thể tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVPhường.

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tđê mê chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn uống bản mà khách hàng gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng xuất xắc tham chiếu, chỉ các số trong mảng xuất xắc tmê mệt chiếu đó mới được tính. Các ô trống, cực hiếm lô-gic, văn bản hoặc quý hiếm lỗi vào mảng hoặc tham mê chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là vnạp năng lượng bản xuất xắc giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu người mua hàng muốn bao gồm các quý hiếm lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tham chiếu nhỏng một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,...) với n là kích cỡ mẫu.

Xem thêm: 9 Cách Để Tìm Kiếm Bạn Bè Nâng Cao Trên Facebook Đã Trở Lại?

Ví dụ

Sao chnghiền dữ liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dán lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, nên chọn chúng, dìm F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bắt buộc, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp thấy toàn bộ dữ liệu.