Mục lục

1. Cách ghép nhị cột trong bảng tính Excel2. Hướng dẫn nhằm gộp những cột trong sheet3. Hướng dẫn bước xuống loại Khi vẫn gộp những cột


Bạn đang xem: Hàm gộp 2 cột trong excel

quý khách mong muốn gộp phần ngôn từ nhì cột tài liệu vào Excel tuy nhiên vẫn lưu giữ phần ngôn từ các cột? Muốn thực hiện làm việc này, bạn phải cần sử dụng hàm để tiến hành nối các chuỗi vào từng cột phát triển thành một cột, tiếp kia bạn xóa cột mình không cần sử dụng. Excel có tài năng góp gộp những ô là Merge Cell, thế nhưng khi sử dụng đang mất cột phía bên cần, có nghĩa là ngôn từ cột đã mất tích. Bài sau đã reviews với chúng ta Hàm ghnghiền 2 cột sống vào Excel mà lại không làm mất đi ngôn từ. 

1. Cách ghnghiền nhì cột trong bảng tính Excel

Bài viết sau đây vẫn mang đến ví dụ về ghnghiền một cột Huyện và một cột Tỉnh thành một cột.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4.

Xem thêm: Lỗi Yêu Cầu Xác Thực Bạn Cần Đăng Nhập Vào Tài Khoản Google Của Mình Khi

Cách xóa các cột cội Lúc gộp xong

Khi gộp xong 3 cột Excel, nếu còn muốn xóa 3 cột nơi bắt đầu lúc ban đầu bạn triển khai như sau: 

Chèn một cột F new ở kề bên cột E vừa gộp, quẹt Đen không còn tổng thể các cột E, nhấn Ctrl+C, rồi chuyển sang cột F, kích chuột yêu cầu, chúng ta chọn vào “Paste as values”, nhằm chỉ dán phần quý giá cột E vào cột F, chứ không thể dán phần bí quyết. Tiếp mang lại xóa cả 3 cột cội (B, C cùng D), với cột E, thay tên của cột F là được.

Tình năng gộp các ô tuy thế ko làm mất đi nội dung của từng ô đã có được reviews đến chúng ta trải qua Hàm ghxay 2 cột sống trong Excel qua ví dụ gộp một cột Huyện, cột Tỉnh thành cột Địa điểm đang trình bày. Chúc các bạn thành công với cùng một trong những phương pháp làm nghỉ ngơi trên!