... Lesson 7: - Work in pairs khổng lồ write the health problem và Looking baông xã the response - Remember - Listen and take note the assignments Period 15 Unit 2: HEALTH Lesson 7: Looking ... You: Why? Mai: Because we have sầu lớn sit still & make ? Report your partner"s answers to the class 7" 3" 2" III Further practice trò chơi (extension activity) - Divide the Ss into lớn two big groups - Teacher ... that sth/doing sth is + adj V Homework - Learn by heart vocabulary and structures - Ex C1, C2 P6 -7 (Workbook) - Prepare next lesson Unit Lesson Skills things by hands You; Will you take up making...

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 7 trọn bộ


*

... Giáo án Tiếng Anh 16 Giáo án Tiếng Anh 17 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking ... (Communication) Experiments: Giáo án Tiếng Anh 46 Giáo án Tiếng Anh 47 Week: 07 Period: trăng tròn Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án Tiếng Anh Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period:...
*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - Do exercise A1, (p .10 ), B2, (P .11 ) workbook UNIT MY HOME Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the over of the lesson, ss will be ... Talkative, friendly, creative sầu * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/trăng tròn /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – trăng tròn /12 (cung Nhân Mã - cung thiết bị Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - Do exercise A1, (p. 16 ) , B1, (P .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS Tiết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the end of the lesson, ss will be...
*

... play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss to give the rule & use of the present simple and the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss to present khổng lồ the class about their writing - Tell Ss lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have sầu Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss lớn look at the picture &...
*

... Chun b v kin thc ó hc D Thời gian: 45 phút E Tiến trình: I định hình lớp: II Trả bài: III Chữa bài: ( Công ba đáp án đúng) B B D D A 10 B 15 B 16 C 17 C 22 D 23 A 24 B 29 D 30 A D 11 A 18 C 25 C B ... October, 20th 2014 Date of testing: Tiết chữa trị bình chọn Test 1-45 A Mục đích: - Công tía đáp án, thang điểm mang lại học sinh - Giúp học sinh phân biệt sửa lỗi không nên C S chun b ca giỏo viờn v hc sinh: ... mainly communicative D Procedures: Time/Stages Homework minutes New lesson minutes minutes 10 minutes 10 minutes * Checking Activities - Collect some homework books to mark writing - Give marks...
*

... play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss to lớn give the rule và use of the present simple and the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss lớn present to lớn the class about their writing - Tell Ss to pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have sầu Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss khổng lồ look at the picture and...
... corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A marathuôn is 42. 195 kilometers long ( 26 miles and 385yards) They were held in Olympia Boxing ... next lesson: Unit 8: Communication - Do exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports và games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ 2014 I Aims By the end of this lesson students will be ... lesson: Unit 8: Closer look - Do exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (P.10, 11) workbook 20 Unit Sports và games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the kết thúc of the lesson, ss will be able...
... passages Help Ss khổng lồ understand the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: Body parts and appearance, personality 36 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... questions to lớn guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa and a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen và repeat the words Then put the words ... hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple & the present continuous Ex 6: - Asks Ss lớn ex6 - Calls one Ss khổng lồ the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working & serious ...
... Key : / / : 1,2,4 / : / : 3,5 GIO N TING ANH LP TH IM (TRN B) Ngy Thỏng Nm 2014 BGH duyt T chuyờn mụn duyt ====================== Date of teaching: _/ _năm trước Week Period UNIT 1: MY HOBBIES Lesson ... lesson: Unit Lesson 1: Getting started Ngy .thư nm năm trước BGH duyt T chuyờn mụn duyt GIO N TING ANH LP.. TH IM (TRN B) Date of teaching: / /2014 Week Period 16 UNIT COMMUNITY SERVICE Lesson 1: ... born or declared its independence in 177 6) (4 Americans volunteer because they enjoy it, and not because they are forced or paid to it) Key: 2/ 3/ 5/ GIO N TING ANH LP TH IM (TRN B) 10" 3" 2" - Work...
... 13 Giáo án Tiếng Anh 14 Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án Tiếng Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… đôi mươi Giáo án Tiếng Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án Tiếng Anh - Divide the class inkhổng lồ groups of or 5, let them discuss their answers khổng lồ the questions,...
... extra-board listing Game: Making friends (P.. 11) the question in (P 11) asks ss khổng lồ work in groups decide which questions should be used to ask Key: 1,2,4 ,6, 7 a new friend T: - Explains that we should ... Closer look - Do exercise B1(p.10), B5 (P.. 11) (Workbook) Learn by heart all new words Tiết 10 I Aims 20 Unit My trang chủ A closer look Ngày dạy: 06/ 9/2014 GIO N ANH TH IM By the over of the lesson, ss ... nón - responsible (a): cú trỏch nhyên 36 GIO N ANH TH IM - Checking: R0R - reliable (a): ỏng tin cy/ chc chn - firework: phỏo hoa - competition: cuc thi u/ trạng rỡ ti - racing: cuc chy thi - independent(a):...
... păn năn cmùi hương trình - Cả năm: huyết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: tiết x 18 tuần = 54 máu - Học kỳ II: tiết x 17 tuần = 51 ngày tiết III Giới thiệu giải pháp học tập Tiếng Anh Trên lớp: - Trật từ bỏ lắng tai giáo ... lắng tai giáo viên giảng bài bác, hăng hái phát biểu chủ ý - Rèn luyện tiếp xúc Tiếng Anh học tập Tiếng Anh, giảm bớt sử dụng Tiếng Việt - Mạnh dạn phân phát âm chuẩn chỉnh, thực hành thực tế nói những Học nhà - Học cũ: ... teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học class(n) : lớp học tập classroom(n): chống học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) lớn...

Xem thêm: Những Bức Thư Gửi Ông Già Noel Của Các Bé Nhân Dịp Lễ Giáng Sinh Sắp Về


... exercise A1, (p. 16) , B1, (P.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS Phường 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the over of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 - Ss wil be ... phân loại học sinh Từ GV bao gồm giải pháp huấn luyện, giáo dục, giúp sức HS thích hợp B Objectives:The nội dung of the test 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - 20 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE TEST ENGLISH ... lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words Do Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - trăng tròn 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL P.04 Date: 21 /8/2015 A CLOSER LOOK I Aims By the over of...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu new đăng tóm tắt văn uống bản trong trái tim mẹ đại chiến cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình vào dịp nghỉ lễ hội đầu năm mới điểm lưu ý bình thường và sứ mệnh của ngành ruột khoang tngày tiết minh về con trâu lập dàn ý bài văn uống từ sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 cthị xã cũ vào tủ chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu bé trau bài ca nlắp đi bên trên kho bãi cat sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại VN lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8