Đề thi cuối học kì 2 môn Tin học tập lớp 4 năm 2021 - 2022, có câu trả lời cố nhiên. Mời chúng ta thuộc xem thêm.


Bạn đang xem: Đề thi tin học lớp 4 học kỳ 2

* Em hãy khoanh tròn vào vần âm đứng trước ý trả lời đúngCâu 1: Để in đậm từ “Bác Hồ” vào câu “Bác Hồ của bọn chúng em.”, em chọn tự “Bác Hồ”, sau đó:A. Nháy con chuột vào nút ít IB. Nháy con chuột vào nútBC. Nháy đúp loài chuột vào nút ít I D. Nháy lưu ban loài chuột vào nútBCâu 2: Trong phần mềm biên soạn thảo Word, nhằm căn thân, em chọn nút ít lệnh:
*
Câu 3: Chỉ ra nút lệnh lựa chọn fonts chữ trong các nút lệnh sau?
*
Câu 4: Trong phần mềm Logo, mong mỏi Rùa ẩn bản thân em sử dụng lệnh?A. HT B. ST C. PenUp D. PenDownCâu 5: Trong ứng dụng Logo, muốn Rùa cù đề nghị 900 em sử dụng lệnh?A. BK 100 B. RT 90 C. LT 90 D. HT 90Câu 6: Chọn lệnh đúng nhằm hiển thị chữ HELLO trên Sảnh đùa Windows Logo:A. Label HELLO” B. Label HELLO C. Label “HELLO D. Label“HELLO Câu 7: Đâu là hình tượng của công tác em học nhạc Encore
*
Câu 8: Để khởi động lịch trình em học nhạc Encore em thực hiện:A.Nháy lưu ban chuột lên biểu tượng lịch trình LogoB.Nháy con chuột lên biểu lịch trình em học tập nhạc EncoreC.Nháy lưu ban loài chuột lên biểu tượng công tác em tập biên soạn thảo WordD.Nháy lưu ban con chuột lên hình tượng công tác em học nhạc EncoreCâu 9: Nhóm lệnh nào dưới đây nhằm tinh chỉnh hướng đi của Rùa như hình vẽ:
*
A. FD 100 RT 90 FD 100 B. FD 100 RT 60 FD 100C. FD 100 LT 90 FD 100 D. FD 100 LT 60 FD 100Câu 10: Rùa đã vẽ hình làm sao tiếp sau đây lúc em gõ lệnh: Repeat 4 ?
*

Câu 1. Sử dụng các lệnh trong Logo nhằm điều khiển và tinh chỉnh Rùa vẽ hình sau:
*
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 2: Sử dụng các lệnh vào Logo nhằm điều khiển và tinh chỉnh Rùa vẽ hình sau:
*Xem thêm: Những Lời Chúc Giáng Sinh Hay Nhất Cho Người Yêu Ngọt Ngào Và Ý Nghĩa

Câu 1. Sử dụng những lệnh trong Logo nhằm điều khiển Rùa vẽ hình sauREPEAT 3 (2 Điểm)Hoặc: FD 100 RT 120 FD 100 RT 1trăng tròn FD 100 RT 120)Câu 2: Sử dụng các lệnh trong Logo nhằm điều khiển và tinh chỉnh Rùa vẽ hình sau:-REPEAT 4< FD 200 RT 90> (1,5 Điểm)-REPEAT 4< FD 100 RT 90> (1,5 Điểm)