Trước Lúc tất cả vật liệu nhằm thể nghiệm vật tư thì họ cần tất cả biên phiên bản đem mẫu mã hiện tại trường tốt còn gọi là biên phiên bản lấy mẫu mã vật liệu đầu vào. Thí nghiệm hiện tại trường

?? CLICK DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG


*

Phun nước duy trì độ ẩm nhằm bảo dưỡng bê tông


Công trình: …………….

Bạn đang xem: Biên bản lấy mẫu bê tông

Hạng mục :……………………

Phần Việc : ………………………..

Địa điểm thiết kế : ………………….

Hôm nay, ngày ……….., tháng………., năm 2015 tại hiện tại ngôi trường …………… Chúng tôi bao gồm :

 

Đại diện Chủ đầu tư: ……………………….

Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..

Nhà thầu support giám sát: …………………

Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..

Đơn vị thi công:………………………..

Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ………………………….Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ………………………….

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Tam Giác Vuông, Cách Để Tính Diện Tích Hình Tam Giác

Cửa Hàng chúng tôi TNHH …………….

Bà : …………………, Chức vụ: Chỉ huy trưởngÔng : …………….. Chức vụ: KTTC trực tiếp

Cùng nhau lập biên phiên bản rước mẫu mã nhỏng sau:

STTLoại mẫuCấu kiệnSố lượngGhi chú
     
     
     
     
     
     

Thời gian và vị trí rước mẫu

Bắt đầu : ………. ngày……… tháng………. năm 2015

Kết thúc : ……………ngày………. tháng………… năm 2015