Nội dung của Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê dành cho công ty đi thuêNội dung của Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê dành cho cá nhân đi thuê

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê, mặt bằng cho thuê chuẩn nhất - Bạn đang băn khoăn về việc soạn thảo biên bản bàn giao Nhà cho thuê. Sau đây là mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê để bạn đọc tham khảo.Bạn đang xem: Biên bản bàn giao mặt bằng nhà xưởng

Bạn là chủ nhà cho thuê căn hộ. Hai bên đã thỏa thuận hợp đồng cho thuê nhà, nhưng còn đồ đạc trong nhà cũng cần được bàn giao bằng văn bản. Bạn đang băn khoăn trong việc soạn thảo biên bản bàn giao nhà cho thuê?

Biên bản bàn giao nhà cho thuê, mặt bằng cho thuê là chứng từ đại diện cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc chuyển đổi sở hữu nhà cho thuê sau khi hai bên đã thỏa thuận. Việc lập biên bản cho trường hợp bàn giao này khá đơn giản nhưng các bạn cần lưu ý rằng nếu biên bản không đúng quy cách và đầy đủ nội dung thì có thể sẽ gây ra những rắc rối về sau. Nhằm giúp các bạn tránh đi những rủi ro không đáng có, chúng tôi mời các bạn tham khảo ngay "Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê" sau. Đây là mẫu biên bản được trình bày chuẩn, đầy đủ các khoản mục. Các bạn chỉ cần tải về và điền các thông tin cần thiết vào là sẽ có ngay một biên bản bàn giao đúng quy cách.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao mặt bằng nhà xưởng

Nội dung của Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê dành cho công ty đi thuê

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

--o0o--

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊSỐ:

Ngày……tháng……năm 20….

- Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày....../ ......./ 201... về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….

- Đại diện: …………………………………………………………………….

- Chức vụ: …………………………………………………………………….

- Mã số thuế: ………………………………………………………………….

- Tài khoản số: …………………………………………………………………

- Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

- Ông (bà):……………………………………………………………………. .

- Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………

- Mã số thuế:……………………………………………………………………

- Điện thoại:…………………………………………………………………….

- Tài khoản: …………………………………………………………………….

- Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: ...... tại……với nội dung sau:

- Diện tích căn nhà:................................

- Tổng số phòng:....................................

- Khu phụ:...............................................

- Thiết bị:..................................................

+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)


*

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê dành cho công ty

Nội dung của Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê dành cho cá nhân đi thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

Hôm nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có:

Đại diện bên cho thuê nhà (Bên A):

Họ và tên:

CMND số:...... cấp ngày: ...... tại: ......

Đại diện bên thuê nhà (Bên B):

Họ và tên: ......

CMND số: ...... cấp ngày: ...... tại: ......

Đã cùng nhau tiến hành việc bàn giao căn nhà cho thuê tại số ......, đường ......, Phường ......, Quận ......, TP ...... với các nội dung sau:

Về diện tích sử dụng:

Nhà 5 tầng; diện tích mặt bằng 70m2, tổng diện tích sủ dụng ước tính là 350m2.

Về trang thiết bị trong nhà:

Tầng 1:

- 02 bộ cửa cuốn Úc;

- 02 bộ cửa đi 01 cánh;

- 01 cửa sổ 02 cánh;

- 03 bóng đèn tuýt;

- 01 bóng đèn ốp trần ngoài hiên;

- 01 bệt INAX;

- 01 chậu rửa mặt INAX + vòi Jorden;

- 01 quạt thong gió;

- 01 máy bơm nước Italia.

Tầng 2:

- 02 bộ cửa đi 02 cánh;

- 01 bộ cửa đi 01 cánh;

- 01 bộ cửa sổ 04 cánh;

- 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

- 02 hộp đèn tuýt;

- 02 đèn hắt tường;

- 02 đèn ốp trần;

- 01 bệt INAX;

- 01 chậu rửa mặt INAX+vói Jorden;

- 01 bộ vời sen Jorden;

- 01 quạt thong gió;

- 01 bình nóng lạnh.

Tầng 3 – 4: toàn bộ trang thiết bị như tầng 2

Tầng 5:

- 01 bộ cửa đi 02 cánh;

- 02 bộ cửa đi 01 cánh;

- 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

- 02 hộp đèn tuýt;

- 02 đèn ốp trần.

Bên A đã bàn giao đầy đủ cho Bên B các trang thiết bị liệt kê ở trên, toàn bộ chìa khóa các cửa (2 chìa/cửa).

Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn bộ các trang thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt.

Biên bản bàn giao này được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

......, ngày......, tháng......, năm......

Xem thêm: Link Tải Win 7 Từ Microsoft, Hướng Dẫn Tải Windows 7 Trực Tiếp Từ Microsoft

Bên cho thuê nhà

(Bên A)

Bên thuê nhà

(Bên B)


*

"Mẫu Biên bản bàn giao nhà cho thuê" là biên bản được viết sau khi hai bên đã thỏa thuận về việc chuyển giao hay bàn giao nhà cho thuê giữa hai bên. Trên đây là 02 biểu mẫu phù hợp dành cho cá nhân hoặc công ty, tổ chức đi thuê mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.